Обадете ни се : 0886 554 965   

За нас

Защита на личните данни

В makeuppro-online.com (наречен "сайт"), ние разбираме, че поверителността на Вашата лична информация е много важна за Вас. В нашата секция за поверителност, вие можете да прочетете какви видове информация събираме когато получавате достъп и използвате сайта, и как запазваме вашата информация в безопасност. Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на МЕЙК АП ПРО, поради което ще обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и всяко друго приложимо законодателство на Република България.

1.Категории на личните данни

При покупка при нас , ние събираме:
 • Име и данни за контакт. Име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер.
 • Демографски данни като град , държава.
 • Данни, произтичащи от действащия договор – закупени продукти, потребителски сегмент, обем на предоставените услуги
 • Ние нямаме достъп до вашите вход и парола.
Обработваме и следните лични данни:
 • Данни за комуникация между Мейк ап про и клиента
 • Записи от видеонаблюдение на магазините и пространствата на Мейк ап про
 • Записи с поведението на интернет страниците, управлявани от Мейк ап про
2.Цели за обработката на личните данни:

 1. Ние обработваме вашите лични данни,с цел по- добро обслужване и информираност, така че Вие да се чувствате удовлетворени при обработка на поръчките Ви. Ние ще ви уведомяваме за наличността на дадена стока и срокове за доставка, в случай, че вие поискате това.
 2. Комуникация. Събраните данни използваме с цел индивидуално общуване с вас . Можем да се свържем с вас по телефона, или електронна поща, за да ви информираме за текущото състояние на поръчката ви последваща нейна обработка.
 3. Защита, безопасност и решаване на спорове. Можем да обработваме данните поради законен интерес, който се състои в осигуряване на защита и безопасност на нашите системи и нашите клиенти, за откриване и предотвратяване на измами, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения на основание законен интерес.
 4. Записи от видеонаблюдение. В своите магазини и Мейk ап про разполага с камери с цел защита на законните интереси на дружеството. Местата, където са разположени камерите, са винаги означени с предупреждение.
 5. Рекламни бюлетини
  При направа на регистрация на сайта имате възможност да се съгласите, или не с отметка за изпращане на бюлетини от Мейк ап про. Предимно това може да бъде свързано с уточнение на поръчикте ви, или доставка.
 6. Предоставяне на личните данни на трети страни
  1. на доставчиците с цел доставка на поръчаните от вас продукти или услуги и решаване на рекламации, включително отказ от договора на други доставчици на услуги, на трети страни, участващи в обработката на данни;
  2. на трети страни, напр. законни представители, съдилища с цел събиране на вземания или сключване на различни договори с вас;
  3. държавни органи (напр. полиция)
  Ако третите страни използват данните в границите на техния законен интерес, администраторът не носи отговорност за тази обработка. Тази обработката се управлява от принципите за използване на личните данни на съответните компании и личности.
3.Защита на личните данни и срок на съхраняване

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на своите легитимни интереси - изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Мейк ап про съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.

Мейк ап про съхранява вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне’(т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

4.Права на субектите, предоставящи данни
 1. Ако обработваме вашите лични данни, вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на своите лични данни. Също така, вие имате право по всяко време да се обърнете със своя молба към длъжностното лице за защита на личните данни или към Комисията за защита на личните данни.
 2. Вие винаги можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни. Ако оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, вашите лични данни ще бъдат заличени или заменени с анонимни; това обаче не се отнася за личните данни, които са необходими на Мейк ап про за изпълнение на законови задължения (напр. реализиране на вече направена поръчка) или за защита на собствените законни интереси. Унищожаването на личните данни ще настъпи и в случай, че личните данни не са необходими за поставената цел или съхраняването на вашите данни е недопустимо с други основания, предвидени в закона.
5.Бисквитки
 1. Към момента момента сайтът не използва бисквитки.
6.Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно тези Принципи, не се колебайте да се свържете с нас на адреса или телефона за връзка. Длъжностно лице по защита на данните:

simona@beautypro-online.com
Контакт: Мейк ап про ЕООД
София, България
Грижа за клиента: 0877 533892

Реклама
baner
Няма мнения за този продукт
Марки

baner baner baner baner baner baner baner